Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAROVIĆ TOMICE LUKA 140909 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAROVIĆ JOKO NOVAK 140222 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BARTA ANTUNA DRAGUTIN 160211 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BARTA DRAGUTIN ALOJZ 210612 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BARTOLIĆ IMBRE ZVONKO 200230 KOTORIBA ČAKOVEC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BARTOLOVIĆ IVANA DRAGAN 070427 FOJNICA SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BARUTOVSKI VELJKA ZDRAVKO 151228 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BARVALAC TEODORA SAVO 230427 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BARZUT ILIJA JOVO 290414 ČAPLJINA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BASANIĆ MATE IVAN 121211 LABIN PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BASANIĆ JOSIPA AMADEO 030426 LABIN PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BASARA SIMO PETAR 250724 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BASARIĆ OSMANA HUSEIN 010507 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BASIĆ DAMJANA JOVAN 210117 GRUBIŠNO POLJE DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BASIOLI LOVRE SREĆKO 160426