Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAVIĆ VIĆENTIJE STOJADIN 141027 LAJKOVAC VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ VLADIMIRA MILAN 130224 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SAVIĆEVIĆ RADOJA MOMČILO 250214 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIĆEVIĆ NIKOLA MILO 19 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIČIN ČEDO IVAN 070309
SAVIN MILADINA MILOŠ 100208 NOVI BEČEJ ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVKOV IVANA MIHAILO 060412 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVKOVIĆ JOVANA TIHOMIR 021224
SAVKOVIĆ TANASKA MILIVOJE 050317 PLJEVLJA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVOVIĆ JOVANA MILOŠ 220322 ARILJE UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVOVIĆ JOVE DUŠAN 190814 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVOVIĆ ZIVKA SAVO 251213 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAAVOVIĆ MILANA ILIJA 020828 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVOVIĆ MILANA MARKO 200921 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVOVIĆ LUKE SAVO 030225 LAŠKO CELJE NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA