Prezime, očevo ime, ime PAVIĆ RADOJA GROZDA
Godina rođenja 040205
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160551
Datum puštanja 220653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna