Prezime, očevo ime, ime PAVLIĆ SREĆKA DAVID
Godina rođenja 070525
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 050549
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna