Prezime, očevo ime, ime PEJAKOVIĆ TOMA MILAN
Godina rođenja 121010
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 221049
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna