Prezime, očevo ime, ime PELE MIHAJLA FERENC
Godina rođenja 011004
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 090751
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna