Prezime, očevo ime, ime PELIVAN MATA IVAN
Godina rođenja 190101
Narodnost Hrvat
Opština LIVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100550
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna