Prezime, očevo ime, ime PENDOVSKI DIMITAR KIRO
Godina rođenja 250225
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 170649
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna