Prezime, očevo ime, ime PERIĆ MILE DUŠAN
Godina rođenja 23
Narodnost Srbin
Opština UDBINA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 231150
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna