Prezime, očevo ime, ime PEIRIŠIĆ ĐOKE MILAN
Godina rođenja 070225
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 100352
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna