Prezime, očevo ime, ime PEROŠEVIĆ MILISAVA NOVO
Godina rođenja 260221
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 030851
Datum puštanja 030856
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna