Prezime, očevo ime, ime PEROVIĆ MIHAILO MILEVA
Godina rođenja 191122
Narodnost Srbin
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 241149
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna