Prezime, očevo ime, ime PERŠAK JAKOBA MIRKO
Godina rođenja 060324
Narodnost Rus
Opština LJUTOMER
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 180950
Datum puštanja 190352
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna