Prezime, očevo ime, ime PESA GRGE MARIJAN
Godina rođenja 170309
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 281051
Datum puštanja 300154
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna