Prezime, očevo ime, ime PETRAKOVIĆ FABIJANA IVAN
Godina rođenja 041119
Narodnost Hrvat
Opština BROD
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 151153
Datum puštanja
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna