Prezime, očevo ime, ime PETRANOVIĆ IVAN IVAN
Godina rođenja 22
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200849
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna