Prezime, očevo ime, ime BIRO PAVELA ŠTEFAN
Godina rođenja 160628
Narodnost Mađar
Opština LENDAVA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 121051
Datum puštanja 1210515
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna