Prezime, očevo ime, ime BISERKO JOVA ĐURO
Godina rođenja 030521
Narodnost Srbin
Opština DOBROVO
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 011051
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna