Prezime, očevo ime, ime PETROVIĆ STJEPANA PETAR
Godina rođenja 010506
Narodnost Hrvat
Opština BRINJE
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 231150
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna