Prezime, očevo ime, ime BISERKO JOVE MARIJA
Godina rođenja 290628
Narodnost Hrvat
Opština DOBROVO
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 200252
Datum puštanja 241153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 22 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna