Prezime, očevo ime, ime PETROVIĆ STEVAN BOGDAN
Godina rođenja 210532
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 150352
Datum puštanja 060751
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna