Prezime, očevo ime, ime PLEMELJ MILANA ALBERT
Godina rođenja 031006
Narodnost Slovenac
Opština BLED
Srez KRANJ
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 201149
Datum puštanja 240754
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna