Prezime, očevo ime, ime PLESNICAR JOŽEFA JOZE
Godina rođenja 210218
Narodnost Slovenac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 290552
Datum puštanja 231054
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna