Prezime, očevo ime, ime PLEŠE JOSIPA MARIJAN
Godina rođenja 100720
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200749
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna