Prezime, očevo ime, ime POČIĆ MATIJE DEZIDER
Godina rođenja 070621
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 100451
Datum puštanja 1004555
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna