Prezime, očevo ime, ime BJELICA MILOVANA JEVREM
Godina rođenja 140309
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 120252
Datum puštanja 120754
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna