Prezime, očevo ime, ime BJELICA MILOVANA JEVREM
Godina rođenja 140309
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 0658
Datum puštanja 214260
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna