Prezime, očevo ime, ime PREMRU IVAN VLADIMIR
Godina rođenja 250102
Narodnost Slovenac
Opština SEVNICA
Srez NOVO MESTO
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 080749
Datum puštanja 041049
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne