Prezime, očevo ime, ime PUNOŠ JAKOVA PETAR
Godina rođenja 190319
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 260752
Datum puštanja 260756
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna