Prezime, očevo ime, ime RADETIĆ SILVESTRA BRANKO
Godina rođenja 040523
Narodnost Hrvat
Opština NOVI VINODOLSKI
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 270251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna