Prezime, očevo ime, ime RADMILOVIĆ TRIFKA RADOMIR
Godina rođenja 120217
Narodnost Srbin
Opština GACKO
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 270151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna