Prezime, očevo ime, ime RADNIĆ KRSTA MILIVOJE
Godina rođenja 101022
Narodnost Crnogorac
Opština KRAGUJEVAC
Srez KRAGUJEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 110653
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna