Prezime, očevo ime, ime RADONJIĆ MARKA DUŠAN
Godina rođenja 150526
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 110151
Datum puštanja 140452
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna