Prezime, očevo ime, ime RADOSAVLJEVIĆ MILOJA BORISAV
Godina rođenja 150323
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160451
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna