Prezime, očevo ime, ime RADOVIČ RADOSAVA MILISAV
Godina rođenja 270224
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 040449
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna