Prezime, očevo ime, ime RADULOVIĆ MARKO MILORAD
Godina rođenja 071028
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 060649
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna