Prezime, očevo ime, ime RADULOVIĆ OBRADA OBRAD
Godina rođenja 100927
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKO GRAHOVO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 211250
Datum puštanja 311051
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna