Prezime, očevo ime, ime RAKIĆ SVETOZAR RUSOMIR
Godina rođenja 290714
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 040451
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne