Prezime, očevo ime, ime RAKOČEVIĆ MIHAILA SLOBODAN
Godina rođenja 050421
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 091052
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna