Prezime, očevo ime, ime RAPAJIĆ DANILA BOGOLJUB
Godina rođenja 050202
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 100950
Datum puštanja 251153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna