Prezime, očevo ime, ime REVID KARLA RUDOLF
Godina rođenja 250226
Narodnost Mađar
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 070549
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna