Prezime, očevo ime, ime RISTEVSKI LEFTERIJA ALEKSANDAR
Godina rođenja 1410821
Narodnost Makedonac
Opština BROD
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 120852
Datum puštanja 250256
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna