Prezime, očevo ime, ime RISTOV LJUBENA JOVAN
Godina rođenja 271229
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 171051
Datum puštanja 170455
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 66 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna