Prezime, očevo ime, ime ROHAN VEĆESLAVA VEĆESLAV
Godina rođenja 250398
Narodnost Čeh
Opština GAREŠNICA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 050951
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna