Prezime, očevo ime, ime ROSINSKI GERSIMA VASILJ
Godina rođenja 121124
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 160649
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna