Prezime, očevo ime, ime RUKAVINA PETRA MATO
Godina rođenja 010314
Narodnost Hrvat
Opština OTOČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna