Prezime, očevo ime, ime RUŽIĆ VINKA JELKA
Godina rođenja 090115
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260549
Datum puštanja 100250
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 21 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna