Prezime, očevo ime, ime SAMARDŽIĆ JOVANA GAJO
Godina rođenja 12
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 290850
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna