Prezime, očevo ime, ime SAMARDŽIĆ PETRA ILIJA
Godina rođenja 250720
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021249
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna