Prezime, očevo ime, ime SAMARDŽIĆ TODORA JOVAN
Godina rođenja 150913
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021249
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 38 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna